Kuamka Ewelina Pabisiak z siedzibą w Redzie 84-240, ul. Trzcinowa 2/4, NIP:588-21-00-107.
Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów prowadzonej korespondencji oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości odpowiedzi na wysłane zapytanie i zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń. Przekazane nam dane osobowe za pomocą poczty e-mail będą udostępniane na podstawie powierzenia firmie zapewniającej nam dostęp do skrzynki email. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Mają Państwo prawo żądać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.